Ben je al lid en wil je het abonnement  opzeggen  bij New Age 22 Sportlounge. Mail de rede van opzegging naar balie@newage22.com.
Wil je meer informatie hierover bel ons even 024 845 3260. 

 – Afwezigheid van het lid, door welke oorzaak dan ook, ontheft het lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde contributiegeld en schept voor het lid niet het recht op enige vermindering van het contributiegeld. U wordt gehouden aan uw financiële verplichting jegens New Age 22 Sportlounge tot maximaal een 12 maanden na het verstrijken van de geldige periode van de door u gebruikte kaart. –