Tel: 024-8453260

FITNESS

PANATTA CARDIO

HEALTHY SPORT BAR

GROEPSLESSEN

NEW AGE 22 SPORTLOUNGE

Orange Babies

New Age 22 Sportlounge en Orange Babies

orange babies

Geschiedenis en oprichting van Orange Babies:

Orange Babies is oorspronkelijk een idee van de in Senegal opgegroeide Baba Sylla. In 1998 ging Sylla voor een paar weken naar zijn familie in Senegal. Ten tijde van dat bezoek klopte een zwangere vrouw aan bij zijn vader, Bafode Sylla. Bafode was een welbekend man in de omgeving; eigenaar van een groot aantal huizen, altijd bereid om iemand te helpen.

De vrouw vertelde dat ze aids had en vroeg of ze misschien bij hem in huis zou mogen bevallen, en later ook sterven. Nadat Baba aan Bafode had uitgelegd wat aids was, raadde hij hem aan om nee te zeggen. Bafode Sylla had namelijk al de zorg voor 47 mensen, bestaande uit 4 vrouwen, 21 van zijn nog thuiswonende kinderen, een groep geadopteerde kinderen en daarnaast nog wat behoeftige familieleden en vrienden. Bovendien was hij 91 jaar.

Terug in Nederland besefte Baba dat hij een verkeerd advies had gegeven. ‘Ik had een zieke, zwangere vrouw weggestuurd van een plek waar ze hulp had kunnen krijgen. Ik voelde mij zo schuldig, ik moest het goedmaken’.

Op 25 januari 1999 richtte hij de stichting, Orange Babies, samen met topvisagist John Kattenberg en creative director Stef Bakker op. Allen werkzaam in de wereld van mode en vormgeving, voelden ze een groeiende behoefte iets te betekenen voor de kwetsbare in de samenleving. En dan met name voor de aller kwetsbaarste op het continent waar Sylla vandaan komt: met hiv besmette moeders en kinderen in Afrika. Sylla en Kattenberg bundelden hun krachten om geld in te zamelen voor projecten die tastbare hulp bieden, en hun westerse omgeving meer bewust te maken van de mondiale aidsproblematiek. Daarbij zetten ze hun brede netwerk in van invloedrijke mensen uit mode, muziek, kunst en sport.

Missie en doelstellingen van Orange Babies:

‘De hiv/aids problematiek in Afrika is enorm, veel te groot voor een kleine organisatie als Orange Babies. De hulp is slechts een druppel op een gloeiende plaat.’ Ik ben blij dat wij deze pessimistische visie niet delen. En terecht. Terecht omdat we de afgelopen jaren duizenden levens hebben gered en honderdduizenden mensen hebben geholpen. Alle moeders en baby’s in onze opvangtehuizen zijn daar het levende bewijs van. Terecht omdat overal in Afrika overheidsorganisaties concrete oplossingen zoeken en hulp bieden. Het testen op hiv wordt gepromoot, er wordt voorlichting gegeven en er wordt gevochten tegen stigmatisering en ontkenning. Terecht omdat volgens de cijfers van UNAIDS het aantal nieuwe hiv-besmettingen in Afrika continu daalt. Terwijl ze bijvoorbeeld in Azië stijgen.

Onze preventieprogramma’s werken dus en hopelijk leren ze elders van onze ervaringen. Terecht omdat de huidige hiv-remmers volgens deskundigen van UNAIDS zo effectief zijn dat het aantal nieuwe infecties drastisch zou dalen- en zelfs bijna zou stoppen- als iedereen een behandeling zou krijgen. Redenen genoeg dus om hoop te houden. En door te gaan met waar we 10 jaar geleden aan zijn begonnen: hulp bieden aan moeders en baby’s, omdat zij de hulp het hardste nodig hebben. Als kleine stichting kunnen we in hun levens een grote verandering teweeg brengen. En daarom zullen we steeds een beroep blijven doen op uw goodwill en idealisme.

Baba Sylla

Directeur Orange Babies

Eerste prioriteit is het voorkomen van de overdracht van het hiv-virus van moeder op kind:

  • Aanbieden van poedermelk ter vervanging van borstvoeding.
  • Ontwikkelen en ondersteunen van voorlichtingsprogramma’s.
  • Verstrekken van medicijnen tegen opportunistische ziekten.

Tweede prioriteit is de behandeling, zorg en ondersteuning van moeder en kind:

  • Het mogelijk maken van medische behandelingen
  • Bouwen en steunen van opvanghuizen
  • Bouwen van kraamklinieken
  • Bieden van zorg en scholing voor weeskinderen

voor meer informatie bezoek hier de officiële website.

Bekijk hier al onze samenwerkingen.